อบต.อ่าวนาง ร่วมกับ มช. เสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ถนนรีไซเคิล จัดทำบล็อก ปูถนน เพื่อลดขยะพลาสติก ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน

31 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 7950

            ที่ลาน อบต.อ่าวนาง จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี บล็อกปูถนนรีไซเคิล จากขยะในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกในชุมชนให้ลดลง มี ศาสตราจารย์ ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ และคณะ จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ โดยมี นายวิเชษฐ์ ขวัญข้าว ปลัด อบต.อ่าวนาง นายสุพจน์ ชดช้อย รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข อบต.อ่าวนาง พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ซึ่งการทำบล็อกปูถนน โดยใช้ขยะพลาสติก ซึ่งนำไปย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมกับทราย ในอัตรา 1: 3 ผ่านกรรมวิธี หรือคั่วทรายในกระทะให้ร้อน แล้วเทขยะพลาสติกใส่ลงไปในกระทะ แล้วคนให้เข้ากัน เทลงแบบพิมพ์ ใช้ค้อนตีให้แน่น ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วถอดแบบบล็อกออก นำไปปูพื้นใช้งานได้ตามปกติ โดยบล็อก 1 ก้อน ใช้ขยะถุงพลาสติก 100 ใบ บล็อก 1 ตร.ม. มี 40 ก้อน บล็อก 1 ตร.ม.ใช้ถุงขยะพลาสติก 4,000 ใบ

            ทั้งนี้การนำขยะมาทำถนนรีไซเคิลจะช่วยลดค่าใช้จ่าย และคาดว่าจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้เป็นจำนวนมาก โดยในวันนี้คณะนักวิจัยได้มีการสาธิตการจัดทำบล็อกรีไซเคิล จากขยะพลาสติก พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำบล็อก ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปต่อยอด และเป็นแนวทางที่จะขยายผลในการลดปริมาณขยะ ประเภทพลาสติก ซึ่งย่อยสลายยาก ในอนาคตต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำนาจ ศิลป์สุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่